Murach gur Tharla

Seán Ó Síocháin - Croke Park Image Name: Seán Ó Síocháin - Croke Park Description: Seán Ó Síocháin, Director-General of the GAA (1978) Copyright: RTÉ Stills Library
Dónal McAnallen Image Name: Dónal McAnallen Description: Dónal McAnallen

Sa tsraith staire seo, pléann painéil éagsúla staraithe an t-athrú, dar leo, a d’fhéadfadh a bheith ar Éirinn murach gur tharla eachtraí áirithe i stair na tíre.  Sa chlár inniu, pléann an tOllamh le Gaeilge Regina Uí Chollatáin, an léachtóir Gaeilge an Dr Cathal Billings agus an staraí ar chúrsaí Chumann Lúthchleas Gael an Dr Dónal Mac an Aillinn an t-athbheochan cultúrtha a tharla ag deireadh na Naoú hAoise déag, agus an mbeadh féiniúlacht neamhspleách againn murach é.    An mairfeadh Cumann Lúthchleas Gael, murach tacaíocht an IRB? Ar an lámh eile, an mbeadh an Ghaeilge níos fearr as, dá mba rud é gur fhan Conradh na Gaeilge glan ar pholaitíocht an IRB?  Pléifear an ról tábhachtach a bhí ag nuachtán Gaeilge Mheiriceá, An Gael, ar an athbheochan.  Scun Scan Productions a léirigh an tsraith seo, le tacaíocht ón scéim Fuaim agus Fís de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann. Is é Dónall Ó Maolfabhail léiritheoir agus láithreoir na sraithe.

Each week in this new summer series, some of Ireland’s finest historians examine key historical events that shaped Ireland as we know it today and discuss what the impact on our history and our country might have been had they not happened.  This week, Professor of Irish Regina Uí Chollatáin, Irish lecturer Cathal Billings, and GAA historian Dr Dónal McAnallen discuss the cultural revival at the end of the 19th Century, and whether our own unique cultural identity would have endured without it.  Would the GAA have survived without the support of the IRB?  On the other hand would the Irish language have been better served had Conradh na Gaeilge steered  clear of IRB politics?  They will also discuss the important role of the American Irish-language newspaper, An Gael, on the revival.   Produced by Scun Scan Productions, with support from the BAI Sound and Vision scheme.  Dónall Ó Maolfabhail presents and produces the series.