Úrscéalta na Gaeilge

Brian Ó Conchchubhair Image Name: Brian Ó Conchchubhair Description: Brian Ó Conchchubhair
Philip O Leary and Brian O Conchubhair Image Name: Philip O Leary and Brian O Conchubhair Description: Philip O Leary (one of the editors of the book Úrscéalta na Gaeilge) and Brian Ó Conchubhair

D’eagraigh Ollscoil Notre Dame seimineár i mBaile Átha Cliath i 2015 le plé a dhéanamh ar na húrscéalta Gaeilge is fearr a scríobhadh sa Fichiú haois.  Chuir an comhlacht foilsitheoireachta Cló Iar Chonnacht leabhar i dtoll a chéile ina dhiaidh sin bunaithe ar ábhar an tseimineáir, agus foilsíodh an leabhar i dtús na bliana 2018.  Sa tsraith seo, cloisfidh muid aistí raidió bunaithe ar na húrscéalta sin, ina measc  Cré na Cille, An Béal Bocht , Mo Bhealach Féin , An Uain Bheo, Cuaifeach mo Londubh Buí, Desiderius a Dó agus Séadna.  Inniu, cuirfidh Brian Ó Conchubhair, duine d’eagarthóirí an leabhair, an tsraith i láthair dúinn. Is í Eibhlín de Bhailís láithreoir agus léiritheoir na sraithe.

In 2015, the University of Notre Dame organised a seminar to discuss the best novels in Irish of the Twentieth Century.  Publishers Cló Iar-Chonnachta published a book based on the seminar earlier this year, 2018.  In this series, writers present radio essays based on these novels, including Cré na Cille, An Béal Bocht , Mo Bhealach Féin , An Uain Bheo, Cuaifeach mo Londubh Buí, Desiderius a Dó and Séadna.   Today, one of the editors of the book, Brian Ó Conchubhair, gives us an introduction to the series.  Eibhlín de Bhailís presents and produces.