Murach gur Tharla

The Four Courts fire (1922) Image Name: The Four Courts fire (1922) Description: The Four Courts fire (1922) Image Ref. No. 0504/068 Copyright: RTÉ Stills Library
The Four Courts Bombardment Image Name: The Four Courts Bombardment Description: The Four Courts Bombardment (1922) Copyright: RTÉ Stills Library
Michael Mallin and Countess Markievicz (1916) Image Name: Michael Mallin and Countess Markievicz (1916) Description: Michael Mallin and Countess Markievicz (1916) Copyright: RTÉ Archives
Éirí Amach 1916 Image Name: Éirí Amach 1916 Description: Newspaper vendor after Easter Rising (1916) Copyright: RTÉ Stills Library

Sraith nua staire ina bpléann painéil éagsúla staraithe an t-athrú, dar leo, a d’fhéadfadh a bheith ar Éirinn murach gur tharla eachtraí áirithe i stair na tíre.  Sa chéad chlár inniu, pléann an tOllamh Emeritus le Seandálaíocht Muiris Ó Súilleabháin, an Dr Edel Breathnach agus an tOllamh Emeritus le luath agus meán Ghaeilge Pádraig Ó Riain, obair na gcéad misinéirí Críostaí, agus an saghas creidimh a bhí in Éirinn roimh theacht dhóibh.  An bhfaigheann Naomh Pádraig creidiúint as obair mhisinéirí eile?  An é Naomh Fionnán fíor-laoch na luath-Chríostaíochta in Éirinn?  Ar bhain scríobhaithe áirithe úsáid as scéal Naomh Pádraig do bholscaireachta pholaitiúil?  Agus scrúdaítear an t-athrú a d’fhéadfadh a bheith ar an stair agus ar Éirinn an lae inniu, murach na misinéirí Críostaí luath seo.  Scun Scan Productions a léirigh an tsraith seo, le tacaíocht ón scéim Fuaim agus Fís de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann. Is é Dónall Ó Maolfabhail léiritheoir agus láithreoir na sraithe.

Each week in this new summer series, a panel of experts looks at a particular aspect or event in Irish history, and imagines what might have happened if things had been otherwise.  Today, Emeritus Professor of Archaeology Muiris Ó Súilleabháin, Dr Edel Breathnach and Emeritus Professor with Early and Middle Irish Pádraig Ó Riain look at the work of the first Christian missionaries, and the belief system in Ireland prior to their arrival.  Does St Patrick get credit for the work of other missionaries?  Is St Finnian the real hero of early Christianity in Ireland?  Did writers use St Patrick’s story for political propaganda?  The panel will also examine how Ireland might look today were it not for these early Christian missionaries.  Produced by Scun Scan Productions, with support from the BAI Sound and Vision scheme.  Dónall Ó Maolfabhail presents and produces the series.