Scéalta na nDaoine

Cros Bhríde Image Name: Cros Bhríde Description: Cros Bhríde Copyright: Donncha Mac Con Iomaire
Caitiliceachas ar Scoil Image Name: Caitiliceachas ar Scoil Description: Caitiliceachas ar Scoil Copyright: Donncha Mac Con Iomaire

Neamh-Chaitlicigh ar Scoil an téama a bheidh leis an gclár a bheidh ag Donncha Mac Con Iomaire dúinn inniu.  Tá níos mó páistí ná ariamh i scoileanna náisiúnta Gaeltachta na Gaillimhe nach Caitlicigh iad.  Labhrann a gcuid tuismitheoirí le Donncha inniu faoi na deacrachtaí a bhaineann leis.

Today, Donncha Mac Con Iomaire will examine the theme of non-Catholic children in schools.  There are more children than ever in Gaeltacht national schools who are not Catholic.  Their parents speak to Donncha today about the difficulties that can bring.