An Lá seo romham

Caitlín Mhic Laifeartaigh Image Name: Caitlín Mhic Laifeartaigh Description: Caitlín Mhic Laifeartaigh, who runs the Meals on Wheels scheme.
Dónall Mac Ruairí Image Name: Dónall Mac Ruairí Description: Dónall Mac Ruairí

Inniu tá Dónall Mac Ruairí i gcuideachta Caitlín Mhic Laifeartaigh, Bainisteoir Ionad Acmhainne Phobal Eascarrach.  Mar chuid dá cuid oibre, níonn Caitlín an scéim ‘Béiltí ar Rothaí’ a stiúradh, agus téann Dónall amach ina cuideachta inniu.  Bheireann siad cuairt ar aosaigh an cheantair agus caitheann siad beirt seal ina gcuideachta ag caibidil agus ag comhrá.  ‘Mol an óige agus tiocfaidh sí’, seanfhocal atá le cluinstin go minic, ach is beag uair a chluintear an nath ‘Urraim don aois’, nó go gcleachtaítear an nós go fiú.  Bhfuil neamhaird a dhéanamh againn den ghlúin a chuaigh romhainn?  Beidh a barúil faoin cheist sin á nochtadh ag Caitlín dúinn ar chlár an lae inniu.

Today, Dónall Mac Ruairí is on the road with Caitlín Mhic Laifeartaigh, Manager of the Pobal Eascarrach Resource Centre.  As part of her work, Caitlín runs the Meals on Wheels scheme.  Dónall goes out on the road with her today to experience a day in her life’s work.  They visit some of the elderly in the community, and spend some time chatting with them.  Praise the young and they will blossom is a proverb heard often enough, but do we respect our elders?  Are we disrespecting the generation that went before us?  We will hear Caitlín’s opinion on that, and other matters, on the programme today.