Cruinneog

Cearbhall Ó Síocháin Image Name: Cearbhall Ó Síocháin Description: Cearbhall Ó Síocháin Copyright: RTÉ

Inniu, beidh Eoghan Ó Raghallaigh ag déanamh cur síos dúinn ar Thionscadal Gréasáin Cheirníní Doegen de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann le digitiú a dhéanamh ar bhailiúchán tábhachtach de thaifeadtaí luatha de scéalta, amhráin agus ábhar eile Gaeilge a rinneadh sna blianta 1928-31.  Chomh maith le hábhar ó na ceantair Ghaeltachta, tá ábhar anseo ó réigiúin den tír a bhfuil na canúintí traidisiúnta Gaeilge imithe i léig ar fad iontu ón am a rinneadh na taifeadtaí.  Ar an gclár ar maidin freisin beidh Eoghan Corry ag plé an gaol idir Taiwan agus an tSín.  Cearbhall Ó Síocháin sa chathaoir.

On today’s programme Eoghan Ó Raghallaigh will be describing the Doegen Records Web Project being run by the Royal Irish Academy. The project will digitise and make available online an important collection of early Irish language recordings of folktales, songs and other material recorded 1928-31.  It includes recordings from many regions of Ireland where traditional Irish dialects have disappeared since the time the recordings were made.  Also on this morning’s show, Eoghan Corry will talk about the complicated relationship between Taiwan and China.  Presented by Cearbhall Ó Síocháin.