skip to main content

Séasúr na Faisnéise: An Chéad Dáil 1919

An Chéad Dáil 1919 Image Name: An Chéad Dáil 1919 Description: Members of the First Dáil (1919) Copyright: RTÉ

Clár faisnéise faoin chéad seisiún de Dháil Éireann i dTeach an Ard Mhéara i mBaile Átha Cliath ar 21 Eanáir 1919.  Ba é Seoirse Pluincéad, athair Joseph Mary Plunkett, an chéad duine a labhair agus ba é Cathal Brugha a bhí ina chathaoirleach.  I measc na dTeachtaí  a bhí i láthair bhí Eoin Mac Néill, Ollscoil na  Éireann, Eoin O Dúgáin, Co. na Mí, Seosamh Ó Dochartaigh, Dún na nGall, Peadar Mac a’ Bhaird, Dún na nGall, Seosamh Mac Suibhne, Dún na nGall,  agus Piaras Béaslaí, Ciarrrai Thoir. Mar chuid den chlár seo cloisfear aithris dhrámatúil ar chéad seisiún na Dála a rinne Raidió Éireann sa bhliain 1959.

A documentary about the first session of Dáil Éireann held in the Mansion House in Dublin on 21 January 1919.  George Plunkett, father of Joseph Mary Plunkett, was the first person to take to the floor, and Cathal Brugha was the chairperson.  Other TDs present included Eoin MacNeill, National University, Edmund Duggan, Co. Meath, Joseph O’Doherty, Donegal, Peter Ward, Donegal, Joseph Sweeney, Donegal, and Piaras Béaslaí, East Kerry.  As part of the programme we will also hear a dramatic re-enactment of the first Dáil session broadcast on Raidió Éireann in 1959.